Brødrene Bravader - Bukkejakt

I dette avsnitte følger vi med Brødrene Bravader på bukkejakt