Østgøta Jegerne - Dåhjort jakt med drever

-I dette avsnitte får dere være med på dreverjakt etter dåhjort.