Østgøta Jegerne – Elgjakt med løshund

I denne kortfilmen får dere bli med
Østgøta Jegerne på elgjakt med løshund. Tre spennende ståloser og tre elger i
bakken.