SOA - Avsnitt 5

-Steve flyr ut i villmarken på jakt etter villrein