SVENSK VARGJAKT NR 1

Med den första filmen om vargjakt i sitt slag strävar Rasmus Boström och hans jaktkamrater efter att visa hur vargjakt går till rent praktiskt. 
Meningen med filmen är att ge dig som tittare en gedigen kunskap om hur man går tillväga för att jaga varg, bland annat med lapptyg och drivande hundar. De berättar om olika tankar och upplägg kring lapptyg för att jaktformen skall fungera optimalt och ger handfasta exempel på användningen av hundar under praktisk jakt samtidigt som risker samt för- och nackdelar med olika jaktmetoder vägs mot varandra.