Wide Open - Sølvlaks i Canada

Der er 5 arter stillehavslaks, og sølvlaksen er en av de mest spennende utfordringer for laksefiskere.
Følg med til et av verdens aller beste områder for stor sølvlaks – eller coho, som den heter her i British Columbia i Canada.
Vi er på Vancouver Island i november måned, der sølvlaksene går opp i elvene for å gyte. De råsterke fiskene er en virkelig utfordring på lett flue- og spinnerutstyr. Foruten sølvlaks opplever vi også ville fiskesituasjoner med stor bekkørret og masser av chumlaks. Vancouver Island er et bergtagende naturområde, som er en drøm for enhver lystfisker.