Älg, hjort och rådyr 4 - Kristoffer Clausen

Rådjursjakt med drivande hundar, löshundsjakt på älg och pürschjakt efter dov- och kronvilt – mer än en timme av spännande klövviltsjakt!