Grevlingjakt med stillende hund.

Augustjakt på grevling med min blandingshund laika/jâmt.