Markusfallet

-Ludvika kommune i Dalerne ca 1 mil fra Safsen Frederiksberg er Markusfallet, der Anders Anderssons familie har bodd i generasjoner. Det er i dag et natura 2000-område med rikt biologisk mangfold. Filmen er en oversikt over arbeidet som jobbes med for å bevare naturverdiene.