Brukervilkår

Betingelser og kjøpsvilkår for Bearplay.no1. Generelt

Vilkårene nedenfor angir hva som gjelder mellom deg som bruker og medlem (heretter kalt for ”bruker”) og Bearplay AB med organisasjonsnummer 5569446122 som leverandør av medlems- og abonnementstjenesten på nettstedet www.bearplay.se (heretter navngitt som ”Bearplay”). Bedriften har svensk ”f-skattsedel”. Gjennom å klikke på knappen ”Send” på medlemsbekreftelsen, så bekrefter brukeren at han/hun har lest gjennom de gjeldende vilkårene og godkjenner og aksepterer betingelsene og kjøpsvilkårene.

2. Aldersgrenser

For å bli medlem i Bearplay må man ha fyllt 15 år og for å kunne betale for sitt medlemsskap så må brukeren ha fyllt 18 år. Er bruker mellom 15 og 18 år så må abonnementet godkjennes av foreldre/foresatte.
Når brukeren klikker på knappen ”Send” på ordrebekreftelsen gjeldende abonnementet, bekrefter brukeren at han/hun har fyllt 18 år – eller om bruker har fyllt 15 år – at foreldre/foresatte har godkjent abonnementet.


3.Ikrafttredelse og oppsigelse

I forbindelse med registreringen så godkjenner og bekrefter brukeren at han/hun har lest gjennom, forstått, godkjent og akseptert Bearplay avtalen og de regler og vilkår som gjelder for medlemmer på Bearplay.
Bearplay forbeholder seg retten til når som helst å endre de generelle vilkårene og dets innhold. Dette kan skje uten at det blir opplyst på forhånd. De generelle vilkårene vil alltid være tilgjengelige på Bearplay.
Hvis du ønsker å avslutte ditt medlemsskap eller abonnement, skal du sende en e-post til adressen som er oppgitt under ”kontakt” på Bearplay. E-posten skal inneholde alle relevante og korrekte opplysninger om medlemmet, f.eks. navn, adresse, kontaktinformasjon og en fungerende e-post adresse.
Bearplay forbeholder seg retten til å avslutte et medlemsskap/abonnement og utestenge enkelte brukere med umiddelbar virkning dersom de generelle vilkårene eller betingelsene brytes. En oppsigelse skjer skriftlig til brukerens seneste angitte e-postadresse. Ved en oppsigelse opphører brukerens rett til å benytte Bearplays tjenester.
På anmodning fra brukeren kan Bearplay også avslutte et medlems konto. Eventuell betalt abonnementsavgift for inneværende år vil ikke bli refundert.
Bearplay utvikles kontinuerlig, og forbeholder seg retten til uten forvarsel å endre, ta bort eller legge til innehold, funksjoner, layout, eller på andre måter endre Bearplay og dets tjenester.

4. Opphavsrett
Alt materialet på Bearplay er beskyttet av svensk og internasjonal opphavsrett. Inneholdet på Bearplay er kun til privat bruk.
Design og innehold som finnes på Bearplay, eies av Bearplay og får ikke kopieres eller brukes uten tillatelse. Opphavsretten til tekst, bilder og filmklipp innehas av respektive fotograf, filmskaper, produsent, forfatter og skribent. Innehold og utforming får ikke tas i bruk, lagres eller sendes i noen form uten skriftlig tillatelse fra Bearplay. I forum eller andre deler av Bearplay der medlemmene selv publiserer tekst, film eller bilder, så har avsenderen selv ansvaret for inneholdet. Det som publiseres får ikke på noen måte være krenkende, inneholde pornografiske elementer, utgjøre hets mot en folkegruppe, være rasistisk, vise straffbare handlinger eller bryte andres opphavsrett. Bearplay tar ikke ansvar for inneholdet på nettsteder eller hjemmesider som Bearplay linker til, informerer om eller for produkter og tjenester som utføres av andre enn Bearplay. For eventuelle filmklipp som publiseres av avsender, så har denne også ansvar for at lyd og musikk følger gjeldende lover og regler for opphavsrett. Bearplay tar ikke ansvar for noe tap , skader eller utgifter som kan oppstå i forbindelse med eller som et resultat av bruken av Bearplay eller hjemmesider/nettsteder som Bearplay linker til, informerer om eller som kan oppstå pga. eventuelle driftsforstyrrelser. Bearplay har også, om ikke annet er avtalt, en ikke-eksklusiv, ei tidsbegrenset rett til å publisere filmklipp, tekst, bilder og annen informasjon som er lagt inn av medlemmene på Bearplay uten ekstra godtgjørelse. Bearplay har også rett til å publisere skjermdumper o.l. i andre media, for å illustrere Bearplay for eget eller andres markedsføringsøyemed. Dette inkluderer også Bearplays samarbeidspartnere i forbindelse med felles markedsføringstiltak eller liknende. De personupplysninger som du oppgir ved medlems- og/eller abonnementsregistrering, vil bli lagret i vår database og registreres, sammen med bilder og tekst som du laster opp og den tekst som du skriver inn. Vi lagrer også statistikk og de logger som oppstår når du benytter Bearplay.
Når du samtykker til å bli medlem og/eller abonnent på Bearplay så har du godkjent dette , noe som den svenske Personuppgiftslagen (PuL) krever. Reglene for PuL kan du lese mer om på:
http://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/personuppgiftslagen/

 5. Registrering

For å kunne benytte tjenestene på Bearplay, så har du som bruker ansvar for:
1. Å oppgi korrekt og fullstendig informasjon i registreringsskjemaet på Bearplay.
2. Når du har godkjent de generelle vilkårene så har du som bruker ansvar for innloggingsopplysningene (inklusiv passord) og at disse opplysningene håndteres på en sikker måte og ikke spres videre til andre brukere.
3. Å fortløpende oppdatere bruker – og kontaktopplysninger slik at Bearplay kan sende deg informasjon vedrørende ditt medlemsskap.
4. Du har ansvar for at all bruk, alle handlinger og all aktivitet som skjer med ditt konto.


 6. Medlemmenes/abonnentenes plikter

Utover det som framkommer i de generelle vilkårene, så er det alltid brukerens ansvar å:
a) Kontrollere hva som gjelder i vilkårene for Bearplay og dets tjenester
b) Holde seg innenfor de reglene som gjelder på Bearplay ved publisering av tekst, filmer, bilder eller annet materiale.
Det er forbudt å:
c) Bruke Bearplay og dets tjenester til annet enn privat bruk
d) Å bruke eller vise filmene som tilbys på Bearplay for publikum eller offentligheten om ikke annet er avtalt skriftlig
e) På annen måte forsøke omgå koperingsbeskyttelsen eller andre funksjoner som finns på Bearplay
f) Å på noen måte forsøke å fjerne, endre, redusere eller påvirke funksjoner som finns integrert på Bearplay
g) Å på noen måte kopiere eller på andre måter spre innehold som finnes på Bearplay uten spesiell tillatelse.
h) Endre format på filmer som er streamet eller publisert på annen måte på Bearplay
i) Kopiere filer i flere eksemplarer eller distribuere filer som er publisert på Bearplay i en hvilken som helst form
j) Forsøke endre, omgå og/eller manipulere Bearplays eller dets samarbeidspartneres sikkerhetsfunksjoner, sikkerhetsrutiner og IT-system
k) På noen måte selv muliggjøre, markedsføre, skape forumgrupper, informere om, forenkle eller på andre måter medvirke i eller til noen ulovlig spredning, kopiering, utleie, sublisensiering, eller publisering av opphavsrettslig beskyttet materiale som finnes på Bearplay.
l) Samle e-postadresser eller annen kontaktinformaskon om andre brukere med det formål å utøve kommunikasjon som ikke har blitt overenskommet, etterspurt eller ønsket
m) Benytte Bearplay i et ulovlig øyemed eller på en måte som kan skade, ødelegge eller overbelaste tjenestene eller Bearplay eller dets medlemmer/abonnenter
n) Benytte automatiserte script eller programvare for å samle informasjon fra, eller på andre måter interagere med Bearplay
o) Laste opp, publisere, overføre, dele, lagre eller publisere innehold som kan være skadelig, skremmende, trakaserende, truende, ulovlig, vulgært, obscønt, villedende, uetisk, diskriminerende, rasistisk, fremmedfiendtlig, pornografisk, oppfordrende til lovbrudd eller på annen måte tvilsomt
p) Laste opp, publisere, overføre, dele, lagre eller på annen måte via Bearplay tilgjengeliggjøre privat informasjon om en tredje part, inklusiv men ikke begrenset til å gjelde adresser, telefonnummer, sider på sosiale media som f.eks. Facebook, e-postadresser, personnummer og kredittkortnummer.
q) Laste opp, publisere, overføre, dele eller på annen måte gjøre tilgjengelig materiale som kan inneholde virus eller skadelige koder, filer eller program designet for å forstyrre, ødelegge eller på annen måte begrense funksjonaliteten av programvare eller maskinvare. Dette inkluderer også linker til andre hjemmesider som kan inneholde såkalt skadelige koder.
r) Laste opp, publisere, overføre, dele, lagre eller på annen måte gjøre tilgjengelig materiale som kan oppmuntre til eller gi instruksjoner om hvordan man begår kriminelle handlinger, krenke noens rettigheter, eller forøvrig strider mot nasjonale eller internasjonale lover.
s) Å registrere flere kontoer, en konto til en annen person, eller utgi seg for å være en annen person eller skape en falsk identitet for å benytte på Bearplay.
t) Benytte eller forsøke å benytte en annens konto uten samtykke av Bearplay

7. Utestenging

Hvis brukeren bryter vilkårene kan Bearplay gi brukeren en advarsel, avslutte brukerens medlemsskap, ta bort brukerens profil og/eller materiale eller informasjon som brukeren har publiseret på Bearplay eller forhindre brukeren i å benytte eller koble til tjenesten eller Bearplay. Bearplay forbeholder seg retten til når som helst å iverksette slike tiltak, med eller uten forhåndsinformasjon. Disse avgjørelsene kan ikke overklages.
Hver enkelt bruker er selv ansvarlig for alt som skjer med sin egen konto. Ved grove overtredelser av publiserte tekster, bilder, filmklipp eller annet som kan skade Bearplay eller som strider mot svensk lov, kan dette politianmeldes.


8. Bearplaykonto

Som bruker åpner du en Bearplaykonto. Her kan brukeren velge mellom å kun bli medlem eller å å bli abonnent. Som abonnent får man tilgang til alt materiale som publiseres på siden, blandt annet filmer. Abonnementsprisen er for tiden SEK 389,- inkl. moms per år. Kjøpet ses som en engangsavgift og refunderes ikke. Det er opp til abonnenten selv å velge om man vil fortsette som abonnent etter at 365 dager har gått. Betaling skjer via de muligheter som tilbys på Bearplay. Bearplay.no kan velge å justere prisen opp eller ned eller evt frigjøre tjenestene for betaling når de selv måtte ønske det. Ved brudd mot de betingelser og vilkår som gjelder på Bearplay så kan brukerens konto/abonnement avsluttes. I disse tilfellene refunderes ikke abonnementsavgiftene. Bearplay har rett til å når som helst å endre priser på abonnement eller andre produkter som tilbys på nettstedet. Bearplay kan ikke kreve mer betalt av en bruker som allerede har betalt sin årsavgift eller i etterkant kreve ytterligere betaling for et allerede betalt abonnement. Om en bruker ikke fullfører sine betalinger til Bearplays samarbeidspartnere, har Bearplay rett til å utestenge brukeren.

9. Teknikk

For at du skal kunne se filmer på Bearplay krever det at du har en datamaskin med en viss kapasitet. Det er opp til abonnenten å selv skaffe informasjon om den datamaskinen man bruker har stor nok kapasitet og besitter rett programvare for å kunne streame video. For at streamingtjenesten på Bearplay skal kunne benyttes så kreves det også at brukerens registrerte medlemsopplysninger er korrekte og komplette. Samtlige filmer som publiseres vises i gjeldende tilstand.
Bearplay tar ikke ansvar for feil eller skader som forårsakes av brukeren eller av feil eller mangler i brukerens utstyr eller i annet tekniskt utstyr som tilhører andre enn Bearplay. Bearplay tar ikke under noen omstendighet ansvar for skader i form av datahavari , datainnbrudd, virus eller tap av data. Bearplay tar ikke under noen omstendighet, om dette ikke er angitt ovenfor, ansvar for skader – hverken direkte eller indirekte – som følge av feil eller mangler i tjenesten.
Et bra tips for å finne ut om du kan se filmer og har riktig programvare installert, er å gå til f.ex. www.svt.se/play og kontrollere om du kan se filmene som vises der. Bildekvaliteten på avspillingen er ulik avhengig av hvilken bredbåndshastighet du har. Filmene streames ut i forskjellige kvalitetsformat: 400, 800, 1200, 1800 og 2400 Kbs. Bearplay tar ikke ansvar for at brukerens bildekvalitet er av mindre bra kvalitet hvis dette forårsakes av brukerens bredbåndshastighet.
 10. Personopplysninger

Når brukeren registrerer seg som medlem eller abonnent på Bearplay så oppgir han/hun kontaktinformasjon som inneholder opplysninger om brukerens identitet. Bearplay kan i tillegg komme til å innhente visse andre opplysninger om brukeren, så som opplysninger om antall besøk, kjøpsmønster, IP-adresser og innloggingstider. Videre kan en viss annen informasjon atuomatisk innhentes gjennom bruken av såkalte informasjonskapsler (cookies).
I og med at brukeren aksepterer betingelsene og de generelle vilkårene samtykker også brukeren til at Bearplay lagrer og behandler slike opplysninger og slik informasjon med det endemål å fullføre sine plikter og utføre sine rettigheter i samband med brukerens medlemsskap.
Brukerens personopplysninger vil bli lagret så lenge brukeren er medlem og/eller abonnent på Bearplay og for en tidsbegrenset periode etter at kundeforholdet er avsluttet hvis dette er nødvendig for at Bearplay skal kunne utføre sine plikter eller utøve sine rettigheter mot brukeren.
Bearplay kommer ikke til å separat selge opplysningene videre. Salg får derimot forekomme til selskap/firma som eies og kontrolleres av Bearplay eller en annen avtalepartner.

11. Bearplays ansvar

Selv om Bearplay har regler for brukerne om publisering av materiale, kan firmaet ikke kontrollere eller ta ansvar for hva hvert enkelt medlem publiserer, overfører eller deler via Bearplay. Bearplay er heller ikke ansvarlig for støtende eller upassende materiale på Bearplay som er blitt generert av brukere på Bearplay. Bearplay kan heller ikke garantere at Bearplay alltid fungerer. Visse tjenester kan være midlertidig utilgjengelige pga. vedlikehold, oppdateringer eller andre typer av avbrudd. All benyttelse av Bearplay og dets tjenester skjer på eget ansvar og på egen risiko. Bearplay tar ikke ansvar for avbrudd, forsinkelser i overførsel, feil på internett, bredbånd eller andre typer av oppkobling, tyveri, eller ødeleggelser eller uautorisert tilkobling til, eller endring av, brukernes kommunikasjon. Bearplay tar ikke ansvar for tekniske feil eller andre poblem som kan oppstå hos tredje part. Bearplay tar heller ikke ansvar for tap eller skade som oppstår gjennom bruken av Bearplay eller dets tjenester. Bearplay jobber for at Bearplay skal være fri for virus og andre skadelige programvarer eller skadelig kode, men kan dessverre ikke garantere dette.

12. Angrerett

De filmer som distribueres elektronisk i form av filmer for streaming leveres av en av Bearplays samarbeidspartnere. Bearplay tar ikke ansvar for avbrudd eller andre problem som kan oppstå hos denne samarbeidspartner. Bearplay leverer brukeren en tjeneste ifølge den svenske ”distansavtalslagen” , og siden Bearplays fullførelse av tjenesten starter når ordrebekreftelsen er sendt til brukeren så gjelder ikke ”distansavtalslagens” bestemmelser om angrerett. Gjennom å trykke på knappen ”Send” på en ordrebekreftelse godkjenner brukeren at Bearplay starter fullførelsen av leveransen.

13. Overlatelse

Bearplay eier retten til å overlate sine rettigheter og plikter ifølge disse betingelser og generelle vilkår til en annen uten forhåndsgodkjennelse av brukeren. Brukeren eier ikke retten til å overlate sine rettigheter og plikter ifølge disse vilkårene til noen annen uten at Bearplay godkjenner dette skriftlig på forhånd.

14. Tvister og lovvalg

Tvist angående tolkning og anvendelse av denne avtalen, og som ikke kan løses gjennom forhandling mellom partene, kan henvises til ”Allmänna reklamationsnämnden” i Sverige. For mer informasjon, se http://www.arn.se/ . Hvis tvisten skal prøves i en domstol, skal den avgjøres i en svensk domstol med anvendelse av svensk rett. Eventuell tvist avgjøres i Karlstads Tingsrätt.

15. Informasjon

Hvis det oppstår spørsmål i anledning av disse betingelsene og generelle vilkår eller et annet kontaktbehov oppstår, er brukeren velkommen til å ta kontakt med Bearplay via kontaktskjemaet på hjemmesiden.